Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

 [giaban]34,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:44.000,000 VNĐ Giá bán: 34.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

 [giaban]29,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:30.000,000 VNĐ Giá bán: 29.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 80% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

bán máy photocopy tại Hải Phòng giá rẻ


Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

 [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:Liên hệ Giá bán: Liên hệ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]


Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

 [giaban]800,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:1000,000 VNĐ Giá bán: 800.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]


 [giaban]Liên Hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:Liên Hệ Giá bán: Liên hệ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

sua may photocopy tai hai phong


 [giaban]Liên Hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:Liên Hệ Giá bán: Tư vấn  Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]


Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

 [giaban]Tư vấn[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:Tư vấn Giá bán: Tư Vấn Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

 [giaban]540,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:540,000 VNĐ Giá bán: 540.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 100% Màu sắc : xanh   [/tomtat] [kythuat]


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

 [giaban]Tư vấn[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:Tư vấn Giá bán: Tư Vấn Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Ban may photocopy Toshiba Hai Phong
Bán máy photocopy toshiba tại hải Phòng

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

 [giaban]400,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:400,000 VNĐ Giá bán: 400.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 100% Màu sắc : Đen   [/tomtat] [kythuat]


 [giaban]800,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:1,000,000 VNĐ Giá bán: 1.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

 [giaban]21,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:33.000,000 VNĐ Giá bán: 21.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Bán máy photocopy E650


  •  [giaban]16,500,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:30.000,000 VNĐ Giá bán: 16.500.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

    Bán máy photocopy E650


Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

 [giaban]16,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:23,000,000 VNĐ Giá bán: 16.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

 [giaban]1,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:1.000,000 VNĐ Giá bán: 1.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

 [giaban]170,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:170,000 VNĐ Giá bán: 170.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 100% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

 [giaban]Lien he [/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:1.000,000 VNĐ Giá bán: Liên Hệ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

 [giaban]1,500,000 VNĐ [/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:1.500,000 VNĐ Giá bán: 1500.000 Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

BACK TO TOP