Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

 [giaban]12,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:14.000,000 VNĐ Giá bán: 12.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]


Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

 [giaban]29,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:30.000,000 VNĐ Giá bán: 29.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 80% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

bán máy photocopy tại Hải Phòng giá rẻ


Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

 [giaban]21,000,000 VNĐ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:33.000,000 VNĐ Giá bán: 21.000.000 VNĐ Mua sắm: Liên hệ: Tình trạng: mới 90% Màu sắc : Trắng   [/tomtat] [kythuat]

Bán máy photocopy E650


BACK TO TOP